Vállalatpolitika

A társaság alapvető célja, hogy tevékenységével, szolgáltatásának minőségével megfeleljen a mindenkori hazai és nemzetközi előírásoknak és vevői elvárásainak.

Ennek érdekében:

  • A Be-Pump Kft. valamennyi munkatársa azon dolgozik, hogy a kész beton szivattyúzási szolgáltatása során a szolgáltatás egyenletes, jó minőségével, megbízhatóságával üzleti partnereinek igényeit kielégítse
  • A társaság irányítási rendszerének működtetésével és folyamatos fejlesztésével éri el szolgáltatásai megbízhatóságát.
  • A Be-Pump Kft. vezetése a vevői elvárások maradéktalan kielégítése érdekében az alkalmazott technológia fejlesztésére és a szolgáltatás minőségének javítására célokat tűz ki a szervezet elé. Az elért eredményeket folyamatosan értékeli és mindennapos tevékenységében felhasználja.
  • A tevékenységhez kapcsolódó berendezések, anyagok, alkatrészek beszerzésénél és a bevont alvállalkozók kiválasztásánál hangsúlyt fektet a megbízhatóságára és pontosságára.
  • A Be-Pump Kft. vállalati politikájának fontos része, hogy munkatársai biztonságos, egészséges körülmények között végezhessék munkájukat.

A társaság a szolgáltatás során ügyel arra, hogy tevékenységével a környezetet a szükségesnél nagyobb mértékben ne terhelje.

Ennek érdekében:

  • Törekszik a betonpumpálási és szállítási tevékenysége során a legkörnyezetkímélőbb és energiatakarékos technológiák, illetve eszközök, berendezések használatára, a munkakörnyezet megkímélésére.
  • A társaság telephelyének kialakítása során a talaj és a vízbázis szennyezésének elkerülésére és folyamatos ellenőrzésére törekszik.

A Be-Pump Kft. vezetése biztosítja a tevékenységhez kapcsolódó, a környezetvédelmet is magába foglaló jogszabályok nyomonkövetését és azok maradéktalan betartását.

A társaság valamennyi munkatársa felelős a szolgáltatás minőségének biztosításáért, és elkötelezett a környezetvédelem mellett.

Ennek megfelelően a Be-Pump Kft. az MSZ EN ISO 9001:2009 és a MSZ EN ISO 14001:2005 rendszerszabványok előírásainak megfelelő minőségi- és környezetközpontú integrált irányítási rendszert működtet.

Szigetszentmiklós, 2023. október. 15.

Macsári József